زندگی طبیعی :                                                                          
دمیر لا ویدا (Demir La Vida) در روبروی دریاچه بیوک چکمجه و دریای مرمره واقع شده و با هوای پاک و سالم و چشم انداز باز خود در یک مکان بسیار ویژه قرار گرفته شده است.
 
برای ساکنان دمیر لا ویدا (Demir La Vida) به علت موقعیت زمین ساخت، در حالی که لذت بردن از یک چشم انداز منحصر به فرد  ارائه داده می شود، تزئیات معماری داخلی مجموعه هم برای اینکه این زیبائی ها را به صورت حداکثر احساس نمائیم طراحی شده است
با توجه و مناسب با آب و هوا، زمینی که با پوشش گیاهی که هرماه از سال سبز باشد، آبشارهای کوچک و پل های مابین باندهای راه پیمایی غنی می شود