زندگی :
زندگی در دمیر لا ویدا (Demir La Vida) با فعالیت های اجتماعی لذت بخش، فشرده و با آرامش سپری خواهد شد. در دمیر لا ویدا (Demir La Vida) که فعالیت هایی که رفع نیازهای ساکنان خود را نموده را در خود جا داده است؛ از خرید، سینما، رستوران تا سالن های رقص، برای سلیقه های مختلف، گزینه های مختلف در نظر گرفته شده و در انتظار 449 خانواده منتخب می باشد