خصوصیات پروژه
ویژگی ها
محل پروژه : بیوک چکمجه  - محله آل کنت 2000 (Büyükçekmece - Alkent 2000 Mahallesi)
مساحت زمین : 42.406.89 مترمربع
مجموع منطقه ساخت و ساز ساختمانی : 110.000 مترمربع
فضای تجاری (فروشگاه + انبار) : 19.500 مترمربع
منطقه مسکونی : 62.410 مترمربع
مساحت پارکینگ سربسته : 18.000 مترمربع
تعداد پارکینگ در فضای باز : 180
تعداد پارکینگ سربسته : 550
مساحت مناطق امکانات اجتماعی سربسته : 4.690 مترمربع
مساحت معماری تزئینی داخلی : 30.000 مترمربع
تعداد واحدهای مسکونی : 449 عدد
مساحت واحدهای مسکونی : 61 – 500 مترمربع
تعداد واحدهای تجاری : 39 عدد
مساحت واحدهای تجاری : 90 – 630 مترمربع
مساحت سوپرمارکت : 2.500 مترمربع